Neváhaj a využi jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Získaj odborné / praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

 

Vysoko cenení budú študenti, ktorí sa rozhodnú svoju stáž zamerať na rozvoj digitálnych zručností v rôznych oblastiach.

podmienky:

Uchádzači, ktorí sa chcú prihlásiť na stáž musia odovzdať (v tlačenej podobe – miestnosť E4.24, alebo do priečinka K.Baculáková na dekanáte, ako aj emailom na ) nasledujúce dokumenty:

  1. dôkladne vyplnenú a odoslanú prihlášku (Student Application Form – vytlačenú z online prihlasovacieho systému www.studyabroad.sk), s uvedením semestra, v ktorom chce zahraničný pobyt absolvovať (nepodpísaná a neodoslaná prihláška cez studyabroad.sk nebude zaradená do výberového konania),
  1. štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt);
  2. motivačný list v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt);

DEADLINE NA ODOVZDANIE: 31. 1. 2019 do 12.h.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.