Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti  výzvu na ERASMUS+ študentská mobilita na akademický rok 2019/20

 

Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 31.01.2019 (do 12.00 hod.), ktorý:

  1. 1. je zapísaný na štúdium v príslušnom ročníku a stupni štúdia na FMV a
  1. 2. ktorý nemá v príslušnom semestri predmet s konečným hodnotením Fx (bez možnosti ďalšieho opravného termínu), alebo ktorý nemá z predchádzajúceho ročníka viac ako 2 prenosové predmety.

 

VÝZVA  A PODMIENKY PRIHLASOVANIA  

POSTER 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.