Študentom 1.- 5. ročníka EU BA ponúkame možnosť zvoliť si v ZS akademického roka 2018/2019 výberový predmet MENŠINY, MARGINALIZOVANÉ SKUPINY A POLITIKY ROVNOSTI VO VYŠEHRADSKOM REGIÓNE I. Výučba prebieha V STREDU v čase 18:35 - 20:00 v miestnosti A6.06.

Kredity za tento kurz plnohodnotne nahradia kredity iného výberového predmetu nasledujúceho semestra, príp. v akademickom roku 2019/2020. Špecifikom kurzu je, že jednotlivé témy každý týždeň prednáša iný odborník z prostredia V4.
Výhodou pre účastníkov kurzu je, že majú v súčasnosti k dispozícii učebnicu v elektronickej podobe. Na záver kurzu podľa želania účastníkov plánujeme návštevu významnej inštitúcie
v regióne V4
spojenú s odbornou prednáškou.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 26.9.2018. Pre viac informácií kontaktujte koordinátorku projektu  Ing. Kristínu Krupovú ().

Tešíme sa na Vašu účasť! :)

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.