Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti dodatočnú výzvu na 3. kolo výberových konaní na ERASMUS + na letný semester kad. rok 2018/2019. Výzva sa týka iba letného semestra.

 Využite možnosť prihlásiť sa na Erasmus pobyt v letnom semestri tohto akademického roka, výzva na prihlasovanie je predĺžená do 21. seprembra do 12:00 hod.

Študenti sa musia prihlásiť cez systém studyabroad. Všetky dokumenty je potrebné odovzdať do 21.9.2018 emailom na  a v tlačenej podobe osobne (alebo do priečinka na Sekretariáte dekana) prodekanovi pre zahraničné vzťahy (Kristína Baculáková). 

Termín ústneho pohovoru bude zverejnený.

Zásady a inštrukcie na prihlásenie 

Zoznam voľných univerzít pre mobilitu 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.