Načítavam stránku...

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 19. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2018: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorý sa bude konať 29. - 30. novembra 2018 na zámku v Smoleniciach.

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava kindly invites You to the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics" which will be held on November 29-30, 2018 at the Smolenice Castle. 

 

V prílohe sa nachádza pozvánka, licenčná zmluva a pokyny pre autorov.

Tešíme sa na Vašu účasť

Organizačný výbor

 

The invitation, license agreement and instructions for authors are enclosed.  

We are looking forward to meeting you in Smolenice

Organizing Committee

 

Pozvánka / Invitation / Licenčná zmluva /Licence Agreement / Pokyny pre autorov / Template