Po prvých medzifakultných kolách ŠVOČ za účasti 2 fakúlt v roku 2016 (FPVaMV UMB v Banskej Bystrici a FMV EU v Bratislave), keď sa súťaž konala v Bratislave a 4 fakúlt v roku 2017 (FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, FMV EU v Bratislave, FSV UCM v Trnave a FF UKF v Nitre), súťaž sa uskutočnila v Banskej Bystrici, sa v roku 2018 podarilo zorganizovať 1. ročník celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ na FSV UCM v Trnave. Za FMV EU v Bratislave súťažili prví traja študenti zo slovenskej sekcie ŠVOČ. 

 

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3. 5. 2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník  celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 za účasti 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk – Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity K. Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a  Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.     

Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., (TnUAD Trenčín), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., (FPV a MV UMB Banská Bystrica), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., (FSV UCM Trnava), PhDr. Miroslav Fečko, PhD., (UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU Bratislava) rozhodla o nasledovnom umiestnení:   

  1. miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM) Canisterapia a jej význam v sociálnych službách, školiteľ: doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
  2. miesto: Andrej Mikyška (FPV a MV UMB) Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy, školiteľ: Mgr. Milan Šuplata, PhD.
  3. miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF) Extrémizmus v nových médiách, školiteľ: PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.

Víťazom gratulujeme a už sa tešíme na ďalší ročník fakultného a aj celoslovenského kola ŠVOČ.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.