Načítavam stránku...

V utorok 27. februára 2018 od 10:00 do 14:00 hod. sa vo vestibule hlavnej budovy EU v Bratislave bude konať 1. ročník International Study Abroad Fair – podujatia určeného nielen pre záujemcov o štúdium v zahraničí ale aj pre tých, ktorí by radi získali cenné informácie  k svojmu pobytu priamo od študentov zahraničných univerzít.

EU v Bratislave dlhodobo patrí na Slovensku medzi univerzity s najvyšším podielom odchádzajúcich študentov do zahraničia ako aj prichádzajúcich študentov na študijný pobyt na univerzite. Toto podujatie je jedným z podporných nástrojov, ako umožniť domácim študentom spoznať svojich spolužiakov zo zahraničia, univerzity, ktoré reprezentujú a získať tiež viac informácií o možnostiach štúdia a stáže v zahraničí. Počas podujatia budú študentom k dispozícii aj informačné stánky o programe Erasmus+ a študijných programoch v cudzích jazykoch.

V letnom semestri 2017/2018 študuje na EU v Bratislave takmer 200 zahraničných študentov z 26 štátov na štyroch kontinentoch v rámci výmenných mobilitných programov ako Erasmus+, CEEPUS, medzivládnych alebo bilaterálnych dohôd.