Načítavam stránku...

Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov, v spolupráci so Šopronskou univerzitou a jej Ekonomickou fakultou Alexandra Lamfalussyho, s podporou Alexandre Lamfalussy Central European Financial Free University organizuje dňa 22. novembra 2017 o 17. hod. diskusný okrúhly stôl, ktorého témou je kríza v talianskom bankovom systéme a eurozóne.

Eurozóna je už celých 10 rokov v kríze. Najviac pozornosti venovali členské štáty Cypru, Írsku a Grécku, ale aj vo viacerých ďalších štátoch sa kvôli štrukturálnym problémom eurozóny boria s problémami. Našu pozornosť teraz upriamime na Taliansko a jej bankový systém.
Ide o trojdňový program, ktorý začína v utorok na Šopronskej univerzite, a končí vo štvrtok vo Viedni.

Na konferencii sak tejto aktuálnej a zaujímavej téme bude diskutovať za okrúhlym stolom.

Pozvaní hostia:

  • Prof. Dr. Guido Montani – Pávska universita;

  • Prof. Dr. Riccardo Fiorentini – Veronská univerzita,

  • Dr. Thomas Fazi – New Economic Thinking Institut;

  • Dr. Ivan Lesay, bývalý štátny tajomník Ministerstva Financií SR

  • Michal Polák, Poradca MF SR

 

Moderátor: Dr. habil Zoltán Pogátsa, docent, University of Sopron Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics,

Jazyk konferencie: angličtina

 

Spoluorganizátori akcie:

  • Sopronská univerzita, Ekonomická fakulta Alexandra Lámfalussiho „Beigewum” Társadalmi, Gazdasági és Környezetvédelmi Alternatívák Tanácsadó Testülete;

  • Amber Road – Konzorcium stredoeurópskych Ekonomických fakúlt

  • Účasť na akcii je bezplatná, ale podlieha registrácii.

 

Linka na registráciu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWoQHVuS6XhRU0YT1WfCsRaYuwN2oNKiYYGZmHJ5oaaUDqdw/viewform?usp=sf_link