Načítavam stránku...

Vážení študenti,

radi by sme Vás informovali, že je otvorená výzva na výberové konanie na stáž na MZVaEZ SR.

Prihlášky do výberového konania je možné podať najneskôr do 12.06.2017 (do 14.00 hod.).

Uchádzač o stáž predkladá na referát pre zahraničné vzťahy FMV (č.d. E4.24):

a)            podpísaný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (5x);

b)           motivačný list v slovenskom jazyku s dôrazom na odborné zameranie študenta a zdôvodnenie záujmu o stáž s uvedením (a zdôvodnením) max. 2 preferovaných odborov – 5x;

c)           vyplnený osobný dotazník (dostupný online nahttp://www.foreign.gov.sk/sk/ministerstvo/kariera_a_pracovne_ponuky-kratkodobe_studentske_staze ).

 

Výberové konanie  detailné informácie