Načítavam stránku...

Cieľom pracovnej stáže je podporiť osobný a profesionálny rozvoj absolventov, ich schopnosť zamestnať a uplatniť sa na európskom trhu práce, ako aj spoznanie hospodárskych, kultúrnych a sociálnych aspektov fungovania ich hostiteľských zahraničných krajín.

Je to obdobie odbornej prípravy s finančnou podporou z Európskej únie, ktoré absolvent absolvuje v podniku alebo inom náležitom pracovisku v zahraničnej krajine zapojenej do programu Erasmus+, zohľadňujúce potreby absolventa pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností, pracovných skúseností a kvalifikácií z hľadiska osobného rozvoja a jeho odboru štúdia.

Kompletné informácie, podmienky, termíny a pod. nájdete na stránke WorkSpace Europe, alebo v priloženom materiáli.

Nezabudnite, že deadline na vyplnenie prihlášky je 28. február 2017!