Srdečne gratulujeme víťazom fakultného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo 26. apríla 2017 na FMV EU v Bratislave a medzifakultného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici 3. mája 2017. Ďakujeme aj všetkým ostatným súťažiacim za ich aktívnu účasť na súťaži ŠVOČ v roku 2017 a tešíme sa na ďalší ročník v roku 2018.

Fakultného kola ŠVOČ, ktoré sa  konalo 26. apríla 2017, sa zúčastnilo 9 študentov. 

Komisia ŠVOČ pracovala v zložení:  doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.  (predseda), Mgr. Michaela Čiefová (tajomníčka), Ing. Ladislav Čeri, PhD.,  Ing. Leonid Raneta, PhD., Mgr. Michal Klenka (členovia).

           

Poradie víťazov fakultného kola ŠVOČ:

č. Priezvisko Meno Titul Ročník Názov témy Vedúci práce Oponent
1. Kucharovic Pavol   3/1. st. Regionálne dôsledky liberalizácie v kontexte transatlanstických vzťahov Ing. Bianka Bittmannová Ing. Barbora Janubová
2. Martišková Miroslava   2/1. st. Politická participácia menšín vo Vyšehradskom rajóne Ing. Marianna Dudášová doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.
3. Židuliaková Daša Bc. 2/2. st. Šíitizmus a jeho reflexia       v zahraničnej politike Iránskej islamskej republiky doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof. prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.

 

 

Medzifakultné kolo ŠVOČ sa konalo 3. mája 2017 v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa na ňom 9 súťažiacich zo 4 univerzít – z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a  Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Poradie víťazov medzifakultného kola ŠVOČ:

č. Priezvisko Meno Titul Ročník Názov témy Vedúci práce Oponent Fakula/škola
1. Uhrínová Bibiána Bc. 2/2. st.  Krízový manažment  pandémie  chrípky   Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. FPVaMV Unioverzity Mateja Bela               v Banskej Bystrici
2. Židuliaková Daša Bc. 2/2. st.  Šíitizmus a jeho reflexia         v zahraničnej politike Iránskej  islamskej republiky doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof. prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. FMV Ekonomickej univerzity                    v Bratislave
3. Draková Zuzana Bc. 2/2 st.  Adaptácia seniorov               v zariadeniach sociálnych  služieb doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. FSV Univerzity sv. Cyrila a Metoda           v Trnave

Srdečne gratulujeme

 

Fotografie: 

 

26. 4. 2017a20170503 151924 1

WP 20170426 10 19 06 Pro

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.