Načítavam stránku...

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Miestnosť: D4.39

Tel.: 02 - 6729 5439

Mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Renata BALCOVÁ

referentka pre doktorandské štúdium a sociálne záležitosti

Miestnosť: E4.27

Tel.: 02 – 6729 5477

Mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny referentky pre doktorandské štúdium a sociálne záležitosti

Pondelok 10:00 - 12:00
Streda 09:00 - 11:00
Štvrtok 13:00 - 15:00

 

Mgr. Eva VLKOVÁ

referentka pre vedu a výskum

Miestnosť: E4.06

Tel.: 02 - 67295456

Mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Miestnosť: D4.39

Tel.: 02 - 6729 5439

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Renata BALCOVÁ

referentka pre doktorandské štúdium a sociálne záležitosti študentov

Miestnosť: E4.27

Tel.: 02 – 6729 5477

Mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úradné hodiny referentky pre doktorandské štúdium

Pondelok 10:00 - 12:00
Streda 09:00 - 11:00
Štvrtok 13:00 - 15:00

 

Mgr. Eva VLKOVÁ

referentka pre vedu a výskum 

Miestnosť: E4.06

Tel.: 02 - 6729 5456

Mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Názov projektu: Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska

Číslo: 1/0351/17       

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD. 

Zástupca zodp. riešiteľa: (grant zastrešuje FHI EU)                               

Spoluriešitelia: za FMV PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.      

Doba riešenia: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Názov projektu: Inkluzívny ekonomický rast a energetická efektívnosť EÚ so zameraním na SR 

Číslo: 1/0654/16       

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Paula Puškárová, DIS art.

Zástupca zodp. riešiteľa: (grant zastrešuje ÚEaM EU)

Spoluriešitelia: za FMV: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD., Ing. Nina Galanská

Doba riešenia: január 2016 – december 2018

Názov projektu: Stratégia transformácie spoločnosti v kontexte civilizačnej analýzy

Číslo: 2/0072/15

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Dinuš, PhD., (SAV)

Zástupca zodpovedného riešiteľa: -

Spoluriešitelia: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., (SAV), prof. PhDr. Ľubomír Belás, CSc., (PU), JUDr. Martin Solík, PhD., (UCM)

Doba riešenia: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018

Názov projektu: Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí          

Číslo: 029EU-4/2016           

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD. (grant zastrešuje FAJ EU)

Zástupca zodp. riešiteľa: doc. PhDr. Daniela Breveníková, PhD. 

Spoluriešitelia: za FMV Mgr. Michaela Čiefová (od roku 2017)

Doba riešenia: 2016 – 2018

Názov projektu: Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia                                      

Číslo: 015EU-4/2018           

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD.

Zástupca zodpovedného        

riešiteľa: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof., doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof., Mgr. Samuel Goda, PhD.

Doba riešenia: január 2018 – december 2020

Názov projektu:  Environmentálna diplomacia a geopolitika

Environmental Diplomacy and Geopolitics                     

Číslo projektu: Horizont 2020 (Twinning) EDGE No. 692413

Vedúca projektu: 

Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.

Spoluriešitelia:

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ing. Mikuláš Černota, PhD, doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.,  PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., PhDr. Simona Chuguryan, PhD., Mgr. Boris Mattoš, PhD., doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., Leonid Raneta, PhD. (od 1. 9. 2016), Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD. (od 1. 9. 2016), Ing. Ivana Dancáková (od 1. 11. 2016), Mgr. Ing. Dorota Harakaľová, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Natália Hlavová (od 1. 11. 2016), Ing. Eva Jančíková, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Barbora Janubová (od 1. 11. 2016), Mgr. Tetyana Zubro, PhD. (od 1. 11. 2016), Mgr. Michaela Čiefová (od 1. 9. 2017), Ing. Michal Držka (od 1. 9. 2017), Ing. Boris Dziura, PhD. (od 1. 9. 2017), Mgr. Michal Klenka (od 1. 9. 2017), Ing. Klaudia Karelová (od 1. 9. 2017), JUDr. Milan Lajčiak (od 1. 9. 2017), Mgr. Liudmila Surma (od 1. 9. 2017), Ing. Adam Cibuľa (od 1. 9. 2017), Mgr. Martin Karas (od 1. 9. 2017), Mgr. Markéta Mackuľaková (od 1. 9. 2017), Ing. Kristína Baculáková, PhD. (od 1. 9. 2017),  Mgr. Denys Braga (od 1. 9. 2017), Ing. Marianna Dudášová (od 1. 9. 2017),  PhDr. Gilbert Futó, PhD. (od 1. 9. 2017), doc. Milan Kurucz, CSc. (od 1. 9. 2017), Mgr. Juraj Ondriaš, PhD. (od 1. 9. 2017)

Členovia konzorcia: Institut d´études politiques de Paris, Université de Liège

Doba riešenia: 2016 – 2019

 

visegrad fund logo blue 800

Fakulta medzinárodných vzťahov s potešením oznamuje, že v akademickom roku 2016/2017 začala riešiť projekt podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom. Hlavným cieľom projektu je uvedenie nového kurzu do výučby pod názvom:

Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo Vyšehradskom regióne

The Faculty of International Relations, at the University of Economics in Bratislava, Slovakia, has the pleasure to announce that a new Visegrad Fund-supported project has been launched in the beginning of the academic year 2016/2017. The main aim of the project is the introduction of a new course entitled:

Minorities, marginalized groups and equality policies in the Visegrad region