Medzinárodné vzťahy 2/2020 - Slovak Journal of International Relations 2/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 2, pages 93-203

 

Obsah/Contents

97-114: Ľubomír Čech, Kristína Krupová

LIMITY ISLAMSKÉHO EKONOMICKÉHO MODELU PRI VYMEDZENÍ JEHO MIESTA VO SVETOVEJ EKONOMIKE

LIMITS OF THE ISLAMIC ECONOMIC MODEL BY DEFINING ITS POSITION IN THE GLOBAL ECONOMY


115-133: Lidiia Karpenko

ZÁKLADY INVESTIČNÉHO PLÁNOVANIA V ÚZEMNOM ROZVOJI: STRATÉGIA INDEXOVANIA DLHOPISOV

CONCEPTUAL BASES OF INVESTMENT PROJECTION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: BOND INDEXING STRATEGY


134-155: Petra Špírková, Martina Jiránková

POKLES PŘEBYTKU BĚŽNÉHO ÚČTU ČÍNY: PŘÍČINY A SOUVISLOSTI

THE CHINESE CURRENT ACCOUNT DECREASE: REASONS AND CONSEQUENCES


156-181: Marta Kołodziejczyk

TECHNOLÓGIA SLUŽIACA NA ZADRŽIAVANIE KORONAVÍRUSU: POTENCIÁLNE HROZBY PRE OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV

TECHNOLOGY IN THE SERVICE OF CORONAVIRUS CONTAINMENT: POTENTIAL THREATS TO HUMAN RIGHTS PROTECTION


182-199: Radoslav Ivančík

MANAŽMENT BEZPEČNOSTI EURÓPSKEJ ÚNIE Z POHĽADU BUDOVANIA SPÔSOBILOSTÍ A KAPACÍT PRE VEDENIE CIVILNÝCH A VOJENSKÝCH OPERÁCIÍ V RÁMCI SPOLOČNEJ BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ POLITIKY

EUROPEAN UNION SECURITY MANAGEMENT FROM THE VIEW OF CAPABILITIES AND CAPACITIES BUILDING FOR CONDUCTING CIVILIAN AND MILITARY OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY