Medzinárodné vzťahy 1/2013 - Journal of International Relations 1/2013

Year 2013, Volume XI., Issue 1, pages 7-178

 

Obsah/Contents

7-21: Martin Grešš

AKÉ FAKTORY VPLÝVAJÚ NA CENU ROPY BRENT?

WHAT ARE THE DETERMINANTS OF BRENT CRUDE OIL PRICE?


22-32: Tomáš Dudáš

VPLYV PRÍLEVU PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ NA NEZAMESTNANOSŤ NA SLOVENSKU

EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FLOWS ON UNEMPLOYMENT IN SLOVAKIA


33-49: Ján Bocora

TEORETICKÉ ASPEKTY VYMEDZENIA ENERGETICKO-BEZPEČNOSTNÝCH KOMPLEXOV

THEORETICAL ASPECTS OF DEFINING ENERGY SECURITY COMPLEXES


50-68: Daša Adašková

NUKLEÁRNY TERORIZMUS A MEDZINÁRODNÉ PROSTRIEDKY JEHO PREVENCIE A POTLÁČANIA

NUCLEAR TERRORISM AND INTERNATIONAL PREVENTIVE AND REPRESSIVE INSTRUMENTS


69-83: Levan Makhashvili

ŽENEVSKÉ ROZHOVORY A EURÓPSKA ÚNIA: PODMIENENOSŤ A SOCIÁLNE UČENIE ALEBO STRATEGICKÁ SOCIALIZÁCIA?

THE GENEVA TALKS AND THE EUROPEAN UNION: CONDITIONALITY AND SOCIAL LEARNING OR STRATEGIC SOCIALIZATION?


 84-103: Simona Chuguryan, Vahram Chuguryan

GENOCÍDA ARMÉNOV – PRVÁ MODERNÁ GENOCÍDA 20. STOROČIA (1. časť)

ARMENIAN GENOCIDE – THE FIRST MODERN GENOCIDE OF THE 20TH CENTURY? (part 1)


 104-115: Lucia Hurná

PRIESTOR SLOBODY BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI V KONTEXTE EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE

THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION


 116-123: Vladimir Ya. Portyakov

ROLA RUSKA, ČÍNY A INDIE VO SVETOVEJ EKONOMIKE A ICH VZÁJOMNÝ OBCHOD

RUSSIA’S, INDIA’S AND CHINA’S ROLES IN THE WORLD ECONOMY AND THEIR MUTUAL TRADE


 124-137: Michal Polgár

PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V KONTEXTE VÝCHODÍSK PRE ŠTÁT PRIPRAVUJÚCI SA NA TÚTO ÚLOHU

ROTATING PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION – TASKS AND CHALLENGES FACED BY THE COUNTRY PREPARING FOR THE PRESIDENCY


 138-158: Lukáš Holas

RUSKO-ČÍNSKE VZŤAHY PO SKONČENÍ STUDENEJ VOJNY

THE RUSSIA-CHINA RELATIONS AFTER THE COLD WAR


 159-178: Yvona Šabacká

SÝRIE A JEJÍ MĚNÍCÍ SE POZICE NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

SYRIA´S CHANGING POSITION IN THE MIDDLE EAST