Medzinárodné vzťahy 3/2013 - Journal of International Relations 3/2013

Year 2013, Volume XI., Issue 3, pages 5-151

 

Obsah/Contents

5-18: Jolita Vveinhardt, Palmira Papšienė

HODNOTENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA OPTIMALIZÁCIU VNÚTROORGANIZAČNEJ KLÍMY: NÁRODNÉ SKÚSENOSTI V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

ASSESSMENT OF HUMAN RESOURCES IN ORDER TO OPTIMIZE THE STATE OF ORGANIZATION’S CLIMATE: NATIONAL EXPERIENCE IN INTERNATIONAL CONTEXT


19-35: Marián Šabo

NOVÝ REGIONALIZMUS A ZMENA INTEGRAČNEJ PARAGIDMY V LATINSKEJ AMERIKE PO ROZPADE BIPOLÁRNEHO USPORIADANIA SVETA

NEW REGIONALISM AND NEW INTEGRATION PARADIGM IN LATIN AMERICA AFTER THE FALL OF IRON CURTAIN


36-47: Eva Svitačová

SLOBODA A NOVÁ SLOBODA VO  SVETOVOM  HOSPODÁRSTVE

FREEDOM AND NEW FREEDOM IN THE WORLD ECONOMY


48-57: Lenka Fojtíková

OBCHODNÁ STRATÉGIA EURÓPSKEJ ÚNIE ALEBO AKO KONKUROVAŤ SVETU

TRADE STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION OR HOW TO COMPETE WITH THE WORLD


58-80: Simona Chuguryan, Vahram Chuguryan

GENOCÍDA ARMÉNOV A POSTOJ VYBRANÝCH MEDZINÁRODNÝCH AKTÉROV (2. ČASŤ)

ARMENIAN GENOCIDE – THE FIRST MODERN GENOCIDE OF THE 20TH CENTURY? (part 2)


 81-93: Petra Gabrielová

PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE AKO JEDEN Z HLAVNÝCH FAKTOROV EKONOMICKÉHO ROZVOJA NA ZÁPADNOM BALKÁNE

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AS A DETERMINANT OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE WESTERN BALKANS


 94-105: Michal Držka

TEÓRIE EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE A POSTAVENIE JEDNOTNEJ MENY

THEORIES OF EUROPEAN INTEGRATION AND THE STATUS OF SINGLE CURRENCY


 106-123: Ľubomír Čech

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY RUSKO-AFGANSKÝCH VZŤAHOV

CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES OF RUSSIAN-AFGHAN RELATIONS


 124-148: Mykhaylo Kunychka

KOMPARÁCIA MODELOV RIADENIA HOSPODÁRSKEJ DIPLOMACIE NA PRÍKLADE UKRAJINY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

COMMERCIAL DIPLOMACY MANAGEMENT – THE CASE OF UKRAINE AND SLOVAKIA


 149-151: František Škvrnda

JANA LASICOVÁ A JAROSLAV UŠIAK: BEZPEČNOSŤ AKO KATEGÓRIA

JANA LASICOVA AND JAROSLAV USIAK: SECURITY AS A CATEGORY