Medzinárodné vzťahy 4/2016 - Slovak Journal of International Relations 4/2016

Year 2016, Volume XIV., Issue 4, pages 328-409

 

Obsah/Contents

120-129: Ivan Jágerský

RUSKÉ ZÁUJMY A MILITARIZÁCIA ARKTÍDY

RUSSIA´S INTERESTS AND MILITARIZATION OF THE ARCTIC


341-369: Linda Piknerová, Kristýna Švédová

JAPONSKÁ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V AFRICE

JAPAN´S DEVELOPMENT COOPERATION IN AFRICA


370-390: Tereza Hyánková

PROMĚNY HABITU ALŽÍRSKÝCH MIGRANTŮ

HABITUS CHANGES OF ALGERIAN MIGRANTS


391-406: Veronika Džatková

VPLYV POLITICKÉHO LEADERSHIPU NA VZOSTUPY A PÁDY REPUBLIKÁNSKEJ STRANY

THE INFLUENCE OF POLITICAL LEADERSHIP TO UPS AND DOWNS IN THE REPUBLICAN PARTY


406-409: Karol Sorby

GOMBÁR, EDUARD: DĚJINY LIBYE

GOMBÁR, EDUARD: HISTORY OF LIBYA