Medzinárodné vzťahy 3/2016 - Slovak Journal of International Relations 3/2016

Year 2016, Volume XIV., Issue 3, pages 222-327

 

Obsah/Contents

222-242: Tomáš Hoch, Jakub Kašpar

LIMITY GRUZÍNSKÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PŘI BUDOVÁNÍ MÍRU

LIMITS OF GEORGIAN CIVIL SOCIETY IN THE PECEBUILDING PROCESS


243-256: Veronika Končiková, Robert Barca

VYROBENÉ V ČÍNE: HROZBA PRE EURÓPSKY HIGH-TECH SEKTOR?

MADE IN CHINA: A THREAT TO EUROPEAN HIGH-TECH SECTOR?


257-282: Suzan Kodrazi

MORÁLNY HAZARD HUMANITÁRNEJ INTERVENCIE. POZITÍVA. NEGATÍVA

MORAL HAZARD OF HUMANITARIAN INTERVENTION. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES


283-303: Zuzana Potužáková

NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH A JEJÍ ŘEŠENÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI

YOUTH UNEMPLYMENT AND ITS SOLUTION ON THE EU LEVEL


304-318: Ľubomír Čech

STREDNÁ ÁZIA – OD „VEĽKEJ HRY“ K „VEĽKEJ ZMENE"

CENTRAL ASIA – FROM „BIG GAME“ TO A „BIG CHANGE“


 319-322: Eduard Gombár

KAROL SORBY JR.: IRACKÁ POLITIKA VO VOJENSKOM TIENI (1936-1941)

KAROL SORBY JR.: IRAQI POLITICS IN THE SHADOW OF THE MILITARY (1936-1941)


 323-327: Karol Sorby

MENDEL MILOŠ: ARABSKÉ JARO. HISTORICKÉ A KULTÚRNÍ POZADÍ UDÁLOSTÍ NA BLÍZKOM VÝCHODE

MENDEL MILOS: ARAB SPRING. HISTORICAL AND CULTURAL BACKGROUND OF THE EVENTS IN MIDDLE EAST