Medzinárodné vzťahy 3/2017 - Slovak Journal of International Relations 3/2017

Year 2017, Volume XV., Issue 3, pages 219-335

 

Obsah/Contents

219-251: Vladimír Baar, Jaroslav Kurfürst a Barbara Baarová

MONGOLSKO A TUVA – MEZIVÁLEČNÉ DE FACTO STÁTY V KONTEXTU OBRATU RUSKÝCH GEOPOLITICKÝCH VIZÍ K ASII

MONGOLIA AND TUVA – THE INTER WAR DE FACTO STATES IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN SHIFT IN GEOPOLITICAL VISIONS TOWARDS ASIA


252-272: Anna Mravcová

VPLYV SÚČASNÝCH KRÍZ V EURÓPE NA HODNOTU EURÓPSKEHO OBČIANSTVA

IMPACT OF THE CURRENT EUROPEAN CRISES ON THE EUROPEAN CITIZENSHIP VALUE


273-295: Linda Piknerová

TRANSPORTNÍ MOŽNOSTI AFRICKÝCH VNITROZEMSKÝCH STÁTŮ

TRANSPORT POSSIBILITIES FOR LAND-LOCKED STATES IN AFRICA


296-309: Zuzana Trávníčková

CESTA EVROPSKÉ UNIE K ARKTICKÉ POLITICE

EUROPEAN UNION'S WAY TO THE ARCTIC POLICY


310-335: Gabriela Žáková

VÝZKUM FENOMÉNU KYBERPROSTORU VE SPOLOČENSKÝCH VĚDÁCH A JEHO MOŽNÉ IMPLIKACE JAKO VÝZVA PRO OBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

REALTIONS OF THE CYBERSPACE PHENOMENON IN SOCIAL SCIENCES AND ITS POSSIBLE IMPLICATIONS AS A CHALLENGE FOR INTERNATIONAL RELATIONS