Medzinárodné vzťahy 4/2018 - Slovak Journal of International Relations 4/2018

Year 2018, Volume XVI., Issue 4, pages 347-323

 

Obsah/Contents

347-375: Martina Jiránková, Dominik Proch

ROLE STÁTU V EKONOMICE A STÁTNÍ KAPITALISMUS: PŘÍPAD ČÍNY A INDIE

THE ROLE OF STATE IN THE ECONOMY AND STATE CAPITALISM: THE CASE OF CHINA AND INDIA


376-389: Horatiu Dan

PERSPEKTÍVY EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE NA FUNGOVANIE KULTÚRY V SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ KONŠTRUKCII EÚ

A EUROPEAN INTEGRATION PERSPECTIVE ON THE FUNCTION OF CULTURE IN THE SOCIO-ECONOMIC CONSTRUCTION OF THE EU


390-406: Liubov Lukianenko,Viktoria Shelest

VÝROBNÁ ZNAČKA AKO AKTÍVUM V MEDZINÁRODNOM OBCHODE

TRADEMARK AS AN ASSET IN INTERNATIONAL BUSINESS


407-419: Stanislav Mráz, Klaudia Hraníková Pyteľová

ZÁSAH CUDZIEHO ŠTÁTU DO VNÚTROŠTÁTNEHO KONFLIKTU

FOREIGN INTERVENTION IN INTERNAL CONFLICTS


420-423: Eduard Gombár

KAROL, SORBY ML.: DEJINY IRACKEJ MONARCHIE (1918 – 1941)

KAROL, SORBY JR.: THE HISTORY OF IRAQI MONARCHY (1918 – 1941)