Medzinárodné vzťahy 2/2018 - Slovak Journal of International Relations 2/2018

Year 2018, Volume XVI., Issue 2, pages 120-205

 

Obsah/Contents

120-146: František Škvrnda

O VYBRANÝCH SOCIOLOGICKO-POLITOLOGICKÝCH OTÁZKACH SKÚMANIA VOJENSKÝCH PREVRATOV V KONTEXTE SÚČASNEJ TEÓRIE BEZPEČNOSTI

ON SELECTED SOCIOLOGIGAL AND POLITOLOGICAL ISSUES OF MILITARY COUP D’ÉTAT IN CONTEMPORARY SECURITY THEORY


147-159: Nataliia Parkhomenko

DEZINTEGRÁCIA NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA: STAV A ROZVOJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

NATIONAL ECONOMY IN TERMS OF DISINTEGRATION: STATE AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC COOPERATION


160-182: Lukáš Laš, Lukáš Kloza

ANGAŽMÁ JAPONSKA V SKUPINE G-7

JAPAN’S ENGAGEMENT IN THE GROUP OF SEVEN


183-200: Jan Švec

SPOLUPRÁCE ČÍNY A RUSKA NA ROZVOJI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA RUSKÉM DÁLNÉM VÝCHODĚ

CHINA-RUSSIA COOPERATION ON THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON THE RUSSIAN FAR EAST


201-205: Miloš Mendel

KAROL, SORBY ML.: DEJINY IRACKEJ MONARCHIE (1918 – 1941)

KAROL, SORBY JR.: THE HISTORY OF IRAQI MONARCHY (1918 – 1941)