Medzinárodné vzťahy 1/2018 - Slovak Journal of International Relations 1/2018

Year 2018, Volume XVI., Issue 1, pages 5-111

 

Obsah/Contents

5-21: Caroline Zickgraf

„RYBY MIGRUJÚ, TAK MUSÍME AJ MY“:
VZŤAH MEDZI MEDZINÁRODNOU A INTERNOU ENVIRONMENTÁLNOU MOBILITOU V SENEGALSKEJ RYBÁRSKEJ KOMUNITE

„THE FISH MIGRATE AND SO MUST WE“:
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL AND INTERNAL ENVIRONMENTAL MOBILITY IN A SENEGALESE FISHING COMMUNITY


22-38: Yaovi Djivénou Tomety, Paula Puškárová, François Gemenne, Pierre Ozer

KOMPLEXNOSŤ ENVIRONMENTÁLNEJ MIGRÁCIE: PRÍPAD NAVRÁTENÝCH CHOVATEĽOV (NÁRODNOSTI FULANI)
Z OBLASTI BOUNA Z POBREŽIA SLONOVINY DO PROVINCIE NOUMBIEL V BURKINA FASO

THE COMPLEXITY OF ENVIRONMENTAL MIGRATION: CASE OF THE RETURNED BURKINABE FULANI BREEDERS FROM BOUNA DEPARTMENT
IN IVORY COAST TO NOUMBIEL PROVINCE IN BURKINA FASO


39-52: Peter Staněk

AKTUÁLNE OTÁZKY GLOBÁLNEJ EKONOMIKY

CURRENT ISSUES OF GLOBAL ECONOMY


53-67: Leonid Raneta, Mykhaylo Kunychka

RIEKY AKO RUKOJEMNÍCI OZBROJENÝCH KONFLIKTOV VO VÝCHODNEJ EURÓPE: PRÍPAD RIEK SIVERSKI DONETS, KALMIUS A DNESTER

RIVERS AS HOSTAGES OF ARMED CONFLICTS IN EASTERN EUROPE: THE CASES OF SIVERSKI DONETS, KALMIUS AND DNIESTER RIVERS


68-81: Marine Denis

IOM A UNHCR MIMO ICH FUNKCIÍ: PRÁVNE A ADMINISTRATÍVNE FUNKCIE PRE OCHRANU ENVIRONMENTÁLNE VYSÍDLENÝCH OSÔB

IOM AND UNHCR BEYOND THEIR MANDATES: LEGAL AND ADMINISTRATIVE FUNCTIONS IN THE PROTECTION
OF ENVIRONMENTALLY DISPLACED PEOPLE


82-93: Marta Vovk, Boris Dziura, Denys Braga

ENVIRONMENTÁLNE INOVÁCIE: PRÍLEŽITOSTI PRE EKONOMIKY

ENVIRONMENTAL INNOVATIONS: OPPORTUNITIES FOR THE ECONOMIES


94-111: Luka De Bruyckere

UKRAJINSKA KRÍZA A JEJ VPLYV NA EURÓPSKE DEBATY O ENERGETIKE

THE UKRAINIAN CRISIS AND ITS IMPACT ON EUROPEAN ENERGY DEBATES