Medzinárodné vzťahy 2/2019 - Slovak Journal of International Relations 2/2019

Year 2019, Volume XVII., Issue 2, pages 86-160

 

Obsah/Contents

86-107: Lukáš Forýtek

KDO PODPORUJE ERDOGANA? SOCIO-EKONOMICKÁ DIMENZE VOLEBNÍ PODPORY AKP

WHO SUPPORTS ERDOGAN? SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF ELECTORAL SUPPORT OF AKP


108-125: Lukáš Krupka

BRAZÍLIE A STÁTNÍ KAPITALISMUS

BRAZIL AND STATE CAPITALISM


126-145: Radoslav Ivančík

MANAŽMENT EURÓPSKEJ BEZPEČNOSTI A OBRANY: KOMPARATÍVNA ANALÝZA KLAUZÚL O VZÁJOMNEJ OBRANE V LISABONSKEJ ZMLUVE
A O KOLEKTÍVNEJ OBRANE VO WASHINGTONSKEJ ZMLUVE

EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE MANAGEMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MUTUAL DEFENSE CLAUSE IN THE TREATY OF LISBON
AND COLLECTIVE DEFENSE IN THE WASHINGTON TREATY


146-157: Stanislav Mráz

NIEKTORÉ PROBLÉMY MIGRAČNEJ POLITIKY V EURÓPSKEJ ÚNII

SPECIFIC ISSUES CONCERNING THE EUROPEAN UNION’S MIGRATION POLICY


158-160:Eduard Gombár

KAROL, R. SORBY: ARABSKÝ VÝCHOD PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE, 1945–1970. II. DIEL (1959–1970)

KAROL, R. SORBY : ARAB EAST AFTER THE WORLD WAR II, 1945–1970. VOLUME II. (1959–1970)