Medzinárodné vzťahy 1/2019 - Slovak Journal of International Relations 1/2019

Year 2019, Volume XVII., Issue 1, pages 5-77

 

Obsah/Contents

5-23: Ľubomír Čech

TURECKÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA V PROCESE ZMIEN

TURKISH FOREIGN POLICY IN THE PROCESS OF CHANGES


24-43: Nikolay Patonov, Katerina Zhegova

ČLENSTVO V EÚ A ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU: ČO BY MOHOL POVEDAŤ PRÍPAD BULHARSKA

EU MEMBERSHIP AND FOREIGN TRADE STRUCTURE: WHAT THE CASE OF BULGARIA COULD SAY


44-61: Lucia Rožová

PRÍČINY DLHOVEJ KRÍZY V GRECKU

CAUSES OF DEBT CRISIS IN GREECE


62-74: Alexey Dukhanin

ZMENA EUROPSKÉHO VEKTORU ENERGETICKEJ POLITIKY RUSKA SMEROM K ÁZIJSKO-TICHOMORSKÝM KRAJINÁM

THE CHANGE OF EUROPEAN VECTOR OF RUSSIA'S ENERGY POLICY TOWARDS ASIA-PACIFIC COUNTRIES


75-77: Andrea Slezáková

MILAN HODÁS: DOPADY NORMOTVORBY EURÓPSKEJ ÚNIE NA NORMOTVORBU ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE Z HĽADISKA LEGISLATÍVNEJ TECHNIKY A NORMOTVORNÝCH PROCESOV

MILAN HODAS: IMPACT OF EUROPEAN UNION STANDARDIZATION ON THE LEGISLATION OF A EUROPEAN UNION’S MEMBER STATE IN TERMS
OF LEGISLATIVE TECHNICS AND NORMATIVE PROCESSES