Medzinárodné vzťahy 3/2020 - Slovak Journal of International Relations 3/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 3, pages 208-309

 

Obsah/Contents

208-240: Wei-Bin Zhang

MODELOVANIE GLOBÁLNEHO ROZVOJA A DYNAMIKY OBYVATEĽSTVA SO VZDELÁVANÍM

MODELING GLOBAL DEVELOPMENT AND POPULATION DYNAMICS WITH EDUCATION


241-262: Lujza Chrvalová

ANALÝZA ZBROJÁRSKEHO PRIEMYSLU A OBCHODU S KONVENČNÝMI ZBRAŇAMI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH AFRIKY

ANALYSIS OF THE ARMS INDUSTRY AND TRADE WITH CONVENTIONAL WEAPONS IN SELECTED COUNTRIES OF AFRICA


263-275: Cheng-Wen Lee, Dolgion Gankhuyag

ODHAD MODELOV GARCH S HODNOTOU RIZIKA NA PRÍKLADE MONGOLSKEJ BURZY

ESTIMATING GARCH MODELS IN MONGOLIAN STOCK EXCHANGE WITH VALUE AT RISK


276-291: Radoslav Ivančík

ZVYŠOVANIE ÚROVNE BEZPEČNOSTI A OBRANY EURÓPSKEJ ÚNIE CESTOU ROZVOJA VOJENSKÝCH SPÔSOBILOSTÍ A KAPACÍT

INCREASING THE EUROPEAN UNION'S SECURITY AND DEFENCE LEVEL THROUGH THE DEVELOPMENT OF MILITARY CAPABILITIES AND CAPACITIES


292-309: Zuzana Benova

KOMPARÁCIA VÝZNAMU TÉMY MIGRÁCIE V PREDVOLEBNOM PROGRAME VYBRANEJ POLITICKEJ STRANY V ROKU 2016 A 2020

COMPARISON OF THE IMPORTANCE OF THE MIGRATION ISSUE IN THE PRE-ELECTION PROGRAM OF THE SELECTED POLITICAL PARTY IN 2016 AND 2020