Medzinárodné vzťahy 1/2020 - Slovak Journal of International Relations 1/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 1, pages 5-88

 

Obsah/Contents

5-20: Tetiana Kaminska, Ihor Okhrimenko, Natalia Wasilewska

IMPLEMENTÁCIA METÓD MAKROEKONOMICKEJ ANALÝZY NA TRH S POĽNOHOSPODÁRSKÝMI VYROBKAMY V EURÓPSKEJ ÚNII

METHOD FOR IMPLEMENTING THE MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MARKET OF THE EUROPEAN UNION


21-35: Marcel Kordoš

SYNERGIA PRIEMYSELNEJ POLITIKY A POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE EÚ V RÁMCI KONCEPCIE INDUSTRY 4.0: PARALELY A VÝZVY

THE SYNERGY OF EU COMPETITION AND INDUSTRY POLICIES WITHIN THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT: PARALLELS AND CHALLENGES


36-56: František Škvrnda

O PROTIREČIVOSTI VYTVÁRANIA MULTIPOLARITY V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH V 21. STOROČÍ

ON CONTRADICTORY OF MULTIPOLARITY CREATION PROCESS IN THE INTERNATIONAL RELATIONS IN THE 21ST CENTURY


57-70: Petra Doleželová

VPLYV UNILATERÁLNYCH PREFERENCIÍ NA VÝVOZNÚ ŠTRUKTÚRU NAJMENEJ ROZVINUTÝCH KRAJÍN

IMPACT OF UNILATERAL PREFERENCES ON EXPORT STRUCTURE OF THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES


71-88: Mariia Ermilova

MEDZINÁRODNÁ SKUSENOSŤ V OBLASTI REGULÁCIÍ KONTROLOVANÝCH TRANSAKCIÍ TRANSNACIONÁLNÝCH SPOLOČNOSTI

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGULATION OF CONTROLLED TRANSACTIONS OF TRANSNATIONAL COMPANIES