Medzinárodné vzťahy 2/2011 - Journal of International Relations 2/2011

Year 2016, Volume XIV., Issue 1, pages 1 - 125

 

Obsah/Contents

7-24: Karol R. Sorby

SÝRIA V ARABSKEJ A MEDZINÁRODNEJ POLITIKE PO ROZPADE ZAR, 1961 – 1963


8-18: KINDIBALYK, Olyana

VEĽKÝ ČIERNOMORSKÝ REGIÓN V MENIACOM SA GEOPOLITICKOM KONTEXTE 

THE WIDER BLACK SEA REGION WITHIN THE CHANGING GEOPOLITICAL CONTEXT


19-35: ČEKMEOVÁ, Petra 

CELKOVÁ FAKTOROVÁ PRODUKTIVITA A JEJ DETERMINANTY V EURÓPSKEJ ÚNII 

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ITS DETERMINANTS IN THE EUROPEAN UNION


36-57: KUCZYŃSKA-ZONIK, Aleksandra

RUSKÁ MAKKÁ MOC V BALTSKÝCH KRAJINÁCH 

RUSSIA’S SOFT POWER IN THE BALTIC STATES


58-92: MAITRA, Sumantra

BOL PUTIN K ZÁPADU VŽDY PRIATEĽSKÝ? INTERPRETAČNÁ ŠTÚDIA PRVÝCH DVOCH FUNKČNÝCH OBDOBÍ PREZIDENTA VLADIMÍRA PUTINA VO SVETLE TEÓRIÍ REALIZMU 

WAS PUTIN EVER FRIENDLY TO THE WEST? AN EXPOSITORY STUDY OF THE FIRST TWO TERMS OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, IN LIGHT OF THE THEORIES OF REALISM


93-118: MELOUNOVÁ, Irena

PREZIDENTSKÁ DIPLOMACIE: SROVNÁNÍ TŘÍ BRAZILSKÝCH PREZIDENTŮ 

PRESIDENTIAL DIPLOMACY: THREE BRAZILIAN PRESIDENTS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE