Medzinárodné vzťahy 1/2015 - Journal of International Relations 1/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 1, pages 1-90

 

Obsah/Contents

5-7: LIPKOVÁ, Ľudmila - GRANČAY, Martin

ČASOPIS MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V ROKU 2014

THE JOURNAL IN 2014


8-29: TZOU, Chong-Ko Peter 

ZRUŠENIE EMBARGA NA VÝVOZ ZBRANÍ Z EURÓPSKEJ ÚNIE DO ČÍNY A JEHO POTENCIÁLNY DOPAD NA BEZPEČNOSŤ VO VÝCHODOÁZIJSKOM REGIÓNE

THE LIFTING OF THE EUROPEAN UNION ARMS EMBARGO AGAINST CHINA AND ITS POTENTIAL IMPACT ON EAST ASIAN SECURITY


30-52: ŠKVRNDA, František

O VYBRANÝCH MEDZINÁRODNO-BEZPEČNOSTNÝCH ASPEKTOCH UKRAJINSKEJ KRÍZY V HISTORICKO-SOCIOLOGICKOM KONTEXTE

ON SELECTED INTERNATIONAL SECURITY ASPECTS OF THE UKRAINIAN CRISIS IN THE HISTORICAL-SOCIOLOGICAL CONTEXT


53-68: KORDOŠ, Marcel

INTERAKCIA AMERICKÉHO A EURÓPSKEHO SYSTÉMU PODNIKOVEJ KULTÚRY

ON INTERACTIONS BETWEEN AMERICAN AND EUROPEAN SYSTEMS OF CORPORATE CULTURE


69-86: KOVÁŘOVÁ, Eva

TOKY PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ DO AFRIKY: PREHĽAD A SÚČASNÉ TRENDY

FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS TO AFRICA: OVERVIEW AND CURRENT TRENDS