Medzinárodné vzťahy 3/2015 - Journal of International Relations 3/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 3, pages 197-298

 

Obsah/Contents

201-222: NEUMANN, Pavel

RENESANCE A OBNOVA KONKURENCESCHOPNOSTI ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V USA: MÝTUS NEBO REALITA?

THE RENAISSANCE AND RESTORATION OF COMPETITIVENESS OF THE U.S. MANUFACTURING: MYTH OR REALITY?


223-239: AL TAL, Baider 

ANALÝZA SILNEJÚCEJ ÚLOHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU PO PRIJATÍ LISABONSKEJ ZMLUVY Z HĽADISKA TEÓRIE LIBERÁLNEHO INTERGOVERNMENTALIZMU

EXPLAINING THE STRENGTHENING ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AFTER THE LISBON TREATY: A LIBERAL INTERGOVERNMENTAL PERSPECTIVE


240-265: NIKISCHER, Richard

VARIABILITA EURÓPSKEJ IDENTITY: DISPARITY V PERCEPCII IDENTITY EURÓPY NA ÚROVNI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

VARIABILITY OF THE EUROPEAN IDENTITY: DISPARITIES IN THE PERCEPTION OF THE IDENTITY OF EUROPE AT THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES LEVEL


266-291: KODRAZI, Suzan

DIALÓG AKO PODMIENKA PAR EXCELLENCE?

DIALOGUE AS A CONDITION PAR EXCELLENCE?


292-294: ZÁGORŠEKOVÁ, Marta

RECENZIA - ERIK PAJTINKA: SLOVNÍK DIPLOMACIE

BOOK REVIEW - ERIK PAJTINKA: A DICTIONARY OF DIPLOMACY