Medzinárodné vzťahy 4/2014 - Journal of International Relations 4/2014

Year 2014, Volume XII., Issue 4, pages 297-387

 

Obsah/Contents

301-317: SEJKORA, Jiří

DETERMINANTY VEĽKOSTI SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU V SUBSAHARSKEJ AFRIKE

DETERMINANTS OF MANUFACTURING SECTOR SIZE IN SUB-SAHARAN AFRICA


318-333: FARAZMAND, Hasan - MORADI, Mahvash 

DETERMINANTY PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ: AKÝ JE VÝZNAM DEMOKRACIE?

DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT: DOES DEMOCRACY MATTER?


334-355: RUSNÁK, Jaroslav - NÁMEŠNÝ, Lukáš

PRÍSPEVOK GEOGRAFOV K EKONOMIKE ROZVOJOVÝCH ŠTÁTOV

THE CONTRIBUTION OF GEOGRAPHERS TO THE ECONOMICS OF DEVELOPING COUNTRIES


356-373: ČECH, Ľubomír

DROGOVÝ PROBLÉM AFGANISTANU AKO OBMEDZUJÚCI FAKTOR JEHO EKONOMICKEJ OBNOVY

ILLEGAL DRUGS AND AFGHANISTAN‘S ECONOMIC RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT


374-376: NEUMANN, Pavel

RECENZIA - ZUZANA STUCHLÍKOVÁ: JAPONSKÁ EKONOMIKA VE 21. STOLETÍ – TRENDY A PROBLÉMY

BOOK REVIEW - ZUZANA STUCHLIKOVA: JAPANESE ECONOMY IN THE 21ST CENTURY – TRENDS AND ISSUES


377-379: PÁSZTOROVÁ, Janka

RECENZIA - EVA JANČÍKOVÁ: MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ FINANCOVANIE

BOOK REVIEW - EVA JANCIKOVA: INTERNATIONAL TRADE FINANCE


380-383: GRANČAY, Martin

INFORMÁCIA - MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2014: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY

INFORMATION - INTERNATIONAL RELATIONS 2014: CURRENT ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS