Informácie o úhrade školného a o poplatkoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave v akademickom roku 2017/2018 pre študentov, vrátane formulárov, žiadostí, príslušnej internej smernice sú uvedené na internetovej stránke univerzity: http://www.euba.sk/studenti/poplatky-spojene-so-studiom