Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

Medzinárodné vzťahy 2/2017 - Journal of International Relations 2/2017

Year 2017, Volume XV., Issue 2, pages 121 - 210

Obsah/Contents

 

121-153: JEBAVÁ, Jaroslava

FAKTORY ZAPOJOVÁNÍ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ DO OSN

FACTORS EXPLAINING ENGAGEMENT OF NONGOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN THE UN


154-162: MRÁZ, Stanislav

SUVERENITA ŠTÁTU A HUMANITÁRNA INTERVENCIA

STATE SOVEREIGNTY AND HUMANITARIAN INTERVENTION


163-181: PAWLAS, Ilona

HODNOTENIE POĽSKO-SLOVENSKÝCH OBCHODNÝCH VZŤAHOV V OBDOBÍ ROKOV 2010-2015

THE EVALUATION OF POLISH-SLOVAK TRADE RELATIONS BETWEEN 2010 AND 2015


182-207: PONÍŽILOVÁ, Martina

STABILITA REGIONÁLNÍCH ŘÁDŮ V SOUČASNÉM MEZINÁRODNÍM SYSTÉMU: RÁMEC PRO ANALÝZU

STABILITY OF REGIONAL ORDERS IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL SYSTEM: A FRAMEWORK FOR ANALYSIS


208-210: SORBY, Karol

MENDEL, MILOŠ: DĚJINY SAÚDSKÉ ARÁBIE

MENDEL, MILOS: HISTORY OF SAUDI ARABIA

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2017 1/2017 2/2017    
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?