Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

 

Medzinárodné vzťahy 1/2017 - Journal of International Relations 1/2017

Year 2017, Volume XV., Issue 1, pages 1 - 116

Obsah/Contents

 

5-27: CAISOVÁ, Lenka

PŘISTUP TEORIE ROLÍ A SEVEROKOREJSKÉ ANALÝZY ZAHRANIČNÍ POLITIKY

ROLE THEORETIC APPROACH AND NORTH KOREAN FOREIGN POLICY ANALYSIS


28-50: LAJČIAK, Milan

VÝCHODNÁ ÁZIA: KULTÚRNE ZÁKLADY A TRHOVÉ PARADIGMY

EAST ASIA: CULTURAL FUNDAMENTALS AND MARKET PARADIGMS


51-74: MAKHASHVILI, Levan

(NE)EFEKTÍVNOSŤ MANAŽMENTU KONFLIKTOV A MEDIÁCIE EÚ V GRUZÍNSKU A MOLDAVSKU – POHĽAD Z BERLÍNA

(IN)EFFECTIVENESS OF THE EU CONFLICT MANAGEMENT AND MEDIATION IN GEORGIA AND MOLDOVA – VIEW FROM BERLIN


75-92: NEUMANN, Pavel

ZMĚNY V MEZINÁRODNÍM OBCHODU A SVĚTOVÉ VÝROBĚ VE SVĚTLE NOVÝCH TRENDŮ GLOBALIZACE

THE SHIFTS IN INTERNATIONAL TRADE AND WORLD PRODUCTION IN THE LIGHT OF GLOBALIZATION NEW TRENDS


93-112: SORBY, Karol

ZLOŽITÁ CESTA K EGYPTSKO-IZRAELSKEJ MIEROVEJ ZMLUVE Z ROKU 1979

THE LONG ROAD TO THE 1979 ISRAELI-EGYPTIAN PEACE TREATY 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2017 1/2017      
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?