Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

Medzinárodné vzťahy 1/2018 - Journal of International Relations 1/2018

Year 2018, Volume XVI., Issue 1, pages 5 - 111

Obsah/Contents

 

5-21: ZICKGRAF, Caroline

„RYBY MIGRUJÚ, TAK AJ MY MUSÍME“: VZŤAH MEDZI MEDZINÁRODNOU A INTERNOU ENVIRONMENTÁLNOU MOBILITOU V SENEGALSKEJ RYBÁRSKEJ KOMUNITE

„THE FISH MIGRATE AND SO MUST WE“: THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL AND INTERNAL ENVIRONMENTAL MOBILITY IN A SENEGALESE FISHING COMMUNITY


22-38: TOMETY, Yaovi – PUŠKÁROVÁ, Paula – GEMENNE, François – OZER, Pierre

KOMPLEXNOSŤ ENVIRONMENTÁLNEJ MIGRÁCIE: PRÍPAD NAVRÁTENÝCH CHOVATEĽOV NÁRODNOSTI FULANI Z OBLASTI BOUNA Z POBREŽIA SLONOVINY DO PROVINCIE NOUMBIEL V BURKINA FASO

THE COMPLEXITY OF ENVIRONMENTAL MIGRATION: CASE OF THE RETURNED BURKINABE FULANI BREEDERS FROM BOUNA DEPARTMENT IN IVORY COAST TO NOUMBIEL PROVINCE IN BURKINA FASO


39-52: STAŇEK, Peter

AKRUÁLNE OTÁZKY GLOBÁLNEJ EKONOMIKY

CURRENT ISSUES OF GLOBAL ECONOMY


53-67: RANETA, Leonid – KUNYCHKA, Mykhaylo

RIEKY AKO RUKOJEMNÍCI OZBROJENÝCH KONFLIKTOV VO VÝCHODNEJ EURÓPE: PRÍPAD RIEK SIVERSKI DONETS, KALMIUS A DNIESTER

RIVERS AS HOSTAGES OF ARMED CONFLICTS IN EASTERN EUROPE: THE CASES OF SIVERSKI DONETS, KALMIUS AND DNIESTER RIVERS


68-81: DENIS, Marine

IOM A UNHCR MIMO ICH FUNKCIÍ: PRÁVNE A ADMINISTRATÍVNE FUNKCIE PRE OCHRANU ENVIRONMENTÁLNE VYSÍDLENÝCH OSÔB

IOM AND UNHCR BEYOND THEIR MANDATES: LEGAL AND ADMINISTRATIVE FUNCTIONS IN THE PROTECTION OF ENVIRONMENTALLY DISPLACED PEOPLE


82-93: VOVK, Marta – BRAGA, Denys – DZIURA, Boris

ENVIRONMENTÁLNE INOVÁCIE: PRÍLEŽITOSTI PRE EKONOMIKY

ENVIRONMENTAL INNOVATIONS: OPPORTUNITIES FOR THE ECONOMIES


94-111: DE BRUYCKERE, Luka

UKRAJINSKA KRÍZA A JEJ VPLYV NA EURÓPSKE DEBATY O ENERGETIKE

THE UKRAINIAN CRISIS AND ITS IMPACT ON EUROPEAN ENERGY DEBATES

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2018 1/2018      
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003