Načítavam stránku...

ERASMUS+ je mobilitný program Európskej únie zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského štúdia. V rámci programu Erazmus+ je  študentom poskytnutá možnosť absolvovať Erazmus+ štúdium v EÚ, Erazmus+ štúdium mimo EÚ, Erazmus+ praktické stáže a Erazmus+ absolventské stáže.

 

 

Náhradné plnenie za neuznané predmety

Vedenie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave schválilo na svojom zasadnutí konanom dňa 9. marca 2009 postup pre študentov fakulty, ktorí sú uvoľnení zo štúdia z dôvodu štúdia v zahraničí a nemajú absolvované fakultné predmety. Vedenie schválilo nasledujúce tri možnosti ako môže študent v prípade, že neabsolvoval relevantný povinný fakultný predmet v zahraničí postupovať:

1. Študent, ktorý fakultný predmet neabsolvoval v príslušnom akademickom roku, si ho môže presunúť do ďalšieho roka štúdia v súlade s ustanoveniami Študijného poriadku Ekonomickej unievrzity v Bratislave.

2. V prípade, že sa študent o svojom zahraničnom študijnom pobyte dozvie s dostatočným predstihom, môže vedenie fakulty požiadať o absolvovanie vybraných predmetov aj skôr ako to predpisuje jeho učebný plán.

3. Môže tiež požiadať vyučujúceho o náhradnú výučbu. O forme náhradnej výučby rozhoduje vedúci katedry.

Študent po návrate na fakultu vyplní na študijnom oddelení formulár o uznaní predmetov absolvovaných v zahraničí. Formulár spolu s úradným potvrdením o absolvovaných predmetoch na zahraničnej vysokej škole je potrebné predložiť na sekretariáte dekanky. Uznané budú študentovi všetky absolvované predmety, ktoré korešpondujú s fakultnými predmetmi. Ostatné budú uznané ako voliteľné predmety.

 

Dodatočné informácie

 

 

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Študenti FMV EUBA majú počas štúdia možnosť zúčastniť sa viacerých zahraničných študijných pobytov, stáží, a letných škôl.

ZAHRANIČNÉ POBYTY

 

LETNÉ A ZIMNÉ ŠKOLY

 

MOŽNOSTI ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDIÍ

 

DOMÁCE ŠTIPENDIÁ A PÔŽIČKY

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?