Načítavam stránku...

Členmi Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Predsedom VR FMV EU je dekan, ktorý na základe príslušných predpisov členov VR FMV vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu FMV EU v Bratislave.

 

Členovia Vedeckej rady FMV EU v Bratislave

Predsedkyňa vedeckej rady

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

dekanka FMV EU v Bratislave

 

Interní členovia Vedeckej rady

prof. PhDr. Lívia Adamcová, CSc.

FAJ EU v Bratislave

doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD.

FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.

prodekan pre vedu, výskum a DŠ FMV EU v Bratislave, prvý prodekan

Ing. Mikuláš Černota, PhD.

prodekan pre rozvoj FMV EU v Bratislave

prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.

NHF EU v Bratislave

doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.

FMV EU v Bratislave

doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.

FMV EU v Bratislave

doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

OF EU v Bratislave

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

FMV EU v Bratislave

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

FMV EU v Bratislave

prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.

NHF EU v Bratislave

doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.

OF EU v Bratislave

prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.

FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

FMV EU v Bratislave

doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

FMV EU v Bratislave

 

Externí členovia Vedeckej rady

Ing. Oľga Algayerová, MBA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

doc. Dr. Attila Fábián, PhD.

Ekonomická fakulta Západomaďarská univerzita Soproň, Maďarská republika

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. nadzw. Dr hab. Jan Ostoj

Vysoká škola financií a práva v Bielsku-Biale, Poľská republika

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Fakulta medzinárodných vzťahov, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?