english version   russian version

Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy


 Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne
a právne vzťahy
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus.
ISSN 1336-1562 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-2751 (online)

Časopis Medzinárodné vzťahy je aj na Facebooku.


O časopise
CALL FOR PAPERS
Redakčná rada
Pokyny pre autorov
Etický kódex publikovania
Citačné databázy

Aktuálne číslo


Archív


Download vydaných čísel:
2016 - 1, 2 , 3| 2015 - 1234 | 2014 - 1234 | 2013 - 12, 3, 4 | 2012 - 1, 2, 3, 4 | 2011 - 12 | 2010 - 1, 2 | 2009 - 1, 2 | 2008 - 1, 2 | 2007 - 1, 2 | 2006 - 1, 2 | 2005 - 1, 2 | 2004 - 1, 2 | 2003 - 1, 2


Adresa redakcie:
Časopis Medzinárodné vzťahy
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5
Tel.: +421-2-67 295 471
Posledná aktualizácia: 14.9.2016

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Oznamy

Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať 10. novembra 2016 od 9,00 hod. do knižnice FMV EUBA (miestnosť A4.04) na workshop s témou Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe.

pokračovanie >

Absolventi FMV medzi najžiadanejšími

Podľa portálu Profesia.sk sú absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave druhými najžiadanejšími spomedzi všetkých fakúlt v Slovenskej republike!

pokračovanie >

Časopis Medzinárodné vzťahy v ERIH PLUS

Vedecký časopis Medzinárodné vzťahy bol úspešne indexovaný v uznávanej databáze ERIH PLUS.

pokračovanie >

Projekt Štipendijného programu EHP Slovensko

Fakulta medzinárodných vzťahov je v rokoch 2015 a 2016 riešiteľom projektu "Mobilitný projekt medzi vysokými školami" spolufinancovaného z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.

pokračovanie >

Harmonogram akademického roka 2015/2016

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2015/2016 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

pokračovanie >

Absolventi FMV medzi najlepšie zarábajúcimi

Fakulta medzinárodných vzťahov patrí podľa najnovších štatistík Sociálnej poisťovne medzi 5 fakúlt s najvyššími priemernými príjmami absolventov spomedzi všetkých VŠ na Slovensku!

pokračovanie >

Aktivity fakulty

Vo fotogalérii si môžete prezrieť fotografie z aktivít organizovaných Fakultou medzinárodných vzťahov a Študentským parlamentom FMV. Pre viac informácií o aktuálnom dianí nás nezabudnite sledovať na Facebooku!

pokračovanie >

Konferencie FMV vo Web of Knowledge

Fakulta medzinárodných vzťahov s radosťou oznamuje, že anglický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2012 a zborníky z konferencií Medzinárodné vzťahy 2013 a Medzinárodné vzťahy 2014 boli prijaté do databázy Web of Knowledge.

pokračovanie >

Web stránky najvýznamnejších projektov FMV

FMV je riešiteľom niekoľkých významných domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov. Web stránky najvýznamnejších z nich možno nájsť v tejto sekcii.

pokračovanie >

17. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2016

Fakulta medzinárodných vzťahov si Vás dovoľuje pozvať na 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Medzinárodné vzťahy 2016", ktorá sa uskutoční 1.- 2.12.2016 na zámku v Smoleniciach za účasti významných hostí.

pokračovanie >

Pozvánka na konferenciu

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 15. medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016", ktorá sa uskutoční 3. - 4.6.2016 vo Virte.

pokračovanie >

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

pokračovanie >

Informácie týkajúce sa programu ERASMUS+ pre akademický rok 2016/2017

Vážení študenti, využite možnosť prihlásiť sa na zahraničnú mobilitu v rámci programu ERASMUS+ - mobilita štúdium. Podrobné podmienky a termíny nájdete tu.

pokračovanie >

Výberové konanie na študijné pobyty na prestížnych partnerských univerzitách

Milí študenti, neváhajte a využite možnosť prihlásiť sa na výberové konanie na študijné pobyty na prestížnych partnerských univerzitách v ak. roku 2016/2017.

pokračovanie >

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov je v roku 2015 riešiteľom projektu "Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi Južnou Kóreou a V4" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg

pokračovanie >