english version   russian version

Islandskí profesori na FMV

V rámci projektu "Mobilitný projekt medzi vysokými školami" spolufinancovaného z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko budú na FMV od 30.11. do 11.12.2015 na vybraných predmetoch prednášať odborníci z University of Iceland (prof. Baldur Thorhallsson, Dr. Maximilian Conrad, Dr. Jona Solveig Elinardottir) a University of Akureyri (Dr. Vifill Karlsson, Dr. Stefan Gunnlaugsson, Dr. Agust Thor Arnason). Prednášky sú otvorené všetkým záujemcom.


 

16. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2015

Fakulta medzinárodných vzťahov si Vás dovoľuje pozvať na 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Medzinárodné vzťahy 2015", ktorá sa uskutoční 3.-4.12.2015 na zámku v Smoleniciach za účasti významných hostí.


 

Konferencie FMV vo Web of Knowledge

Fakulta medzinárodných vzťahov s radosťou oznamuje, že anglický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2012 a zborníky z konferencií Medzinárodné vzťahy 2013 a Medzinárodné vzťahy 2014 boli prijaté do databázy Web of Knowledge.

 

Absolventi FMV medzi najžiadanejšími

Podľa portálu Profesia.sk sú absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave druhými najžiadanejšími spomedzi všetkých fakúlt v Slovenskej republike!

 

Časopis Medzinárodné vzťahy v ERIH PLUS

Vedecký časopis Medzinárodné vzťahy bol úspešne indexovaný v uznávanej databáze ERIH PLUS.

 

Web stránky najvýznamnejších projektov FMV

FMV je riešiteľom niekoľkých významných domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov. Web stránky najvýznamnejších z nich možno nájsť v tejto sekcii.

 

Projekt Štipendijného programu EHP Slovensko

Fakulta medzinárodných vzťahov je v rokoch 2015 a 2016 riešiteľom projektu "Mobilitný projekt medzi vysokými školami" spolufinancovaného z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.


 

Harmonogram akademického roka 2015/2016

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2015/2016 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Absolventi FMV medzi najlepšie zarábajúcimi

Fakulta medzinárodných vzťahov patrí podľa najnovších štatistík Sociálnej poisťovne medzi 5 fakúlt s najvyššími priemernými príjmami absolventov spomedzi všetkých VŠ na Slovensku!

 

Aktivity fakulty

Vo fotogalérii si môžete prezrieť fotografie z aktivít organizovaných Fakultou medzinárodných vzťahov a Študentským parlamentom FMV. Pre viac informácií o aktuálnom dianí nás nezabudnite sledovať na Facebooku!

 

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov je v roku 2015 riešiteľom projektu "Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi Južnou Kóreou a V4" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg


 

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

 

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Video-prezentáciaPrečo študovať u nás?Modelová konferenciaPríhovor


Dr.h.c.prof.Ing.Ľudmila Lipková,CSc
dekanka

Vitajte na internetovej stránke Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má byť miestom, kde záujemcovia o štúdium alebo spoluprácu, študenti a zamestnanci fakulty môžu nájsť aktuálne oznamy a informácie. Naším zámerom je túto stránku pravidelne aktualizovať a dúfame, že napomôže lepšiu komunikáciu a prezentáciu fakulty.