english version   russian version

FMV má Vianoce

Milí študenti a absolventi fakulty. Aj tento rok budú na FMV Vianoce! Tešíme sa na vás pri dobrotách s pedagógmi, doktorandmi a študentským parlamentom 9.12.2014 cez obedovú prestávku na 4. poschodí. Výťažok z vianočného blšieho trhu skrípt podporí žiačika v Afrike!


 

Stáž na Ministerstve financií SR

Sekcia medzinárodných vzťahov na Ministerstve financií SR hľadá na okamžitý nástup na dlhodobú stáž (min. 3 mesiace, max. 1 rok) študenta/-ku so zameraním na medzinárodné vzťahy, ekonómiu, politické vedy a/alebo verejnú politiku.

 

Výučba v zimnom semestri 2014/2015

Dôležité informácie týkajúce sa výučby v zimnom semestri akademického roka 2014/2015. Informácie sú priebežne aktualizované.

 
Harmonogram akademického roka 2014/2015

Harmonogram akademického roka 2014/2015

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2014/2015 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov bola v rokoch 2013 a 2014 riešiteľom projektu "Súčasné trendy a perspektívy vo vývoji obchodu a investícií medzi V4 a Čínou" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Zborník z konferencie už je k dispozícii online.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg


 

15. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2014

Fakulta medzinárodných vzťahov si Vás dovoľuje pozvať na 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Medzinárodné vzťahy 2014", ktorá sa uskutoční 4.-5.12.2014 na zámku v Smoleniciach za účasti významných hostí.


 

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

 
Integrácia Západného Balkánu a Turecka do EÚ

Integrácia Západného Balkánu a Turecka do EÚ

Fakulta medzinárodných vzťahov vyučuje v rámci podprogramu Jean Monnet Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie v období rokov 2011-2014 vždy v letnom semestri predmet Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie.

 

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2014

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Video-prezentáciaPrečo študovať u nás?Modelová konferenciaPríhovor


Dr.h.c.prof.Ing.Ľudmila Lipková,CSc
dekanka

Vitajte na internetovej stránke Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má byť miestom, kde záujemcovia o štúdium alebo spoluprácu, študenti a zamestnanci fakulty môžu nájsť aktuálne oznamy a informácie. Naším zámerom je túto stránku pravidelne aktualizovať a dúfame, že napomôže lepšiu komunikáciu a prezentáciu fakulty.