english version   russian version

Študijné oddelenie - úradné hodiny v letnom období

Úradné záležitosti je možné na študijnom oddelení v letnom období vybaviť v stredu v čase od 9:00 do 12:00. Od 1.9.2014 dochádza k úprave úradných hodín.

 

Vytvorenie zápisného listu a zápis predmetov

Oznam pre študentov o vytváraní zápisného listu a zápise predmetov pre akademický rok 2014/2015. Zápisný list je potrebné vytvoriť a predmety si zapísať v termíne od 21.7.2014 00:00:01 do 21.8.2014 23:59:59 prostredníctvom systému AiS2.

 

15. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2014

Fakulta medzinárodných vzťahov si Vás dovoľuje pozvať na 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Medzinárodné vzťahy 2014", ktorá sa uskutoční 4.-5.12.2014 na zámku v Smoleniciach za účasti významných hostí.


 

Harmonogram akademického roka 2014/2015

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2014/2015 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov je riešiteľom projektu "Súčasné trendy a perspektívy vo vývoji obchodu a investícií medzi V4 a Čínou" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg


 
Harmonogram akademického roka 2013/2014

Harmonogram akademického roka 2013/2014

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2013/2014 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

 
Integrácia Západného Balkánu a Turecka do EÚ

Integrácia Západného Balkánu a Turecka do EÚ

Fakulta medzinárodných vzťahov vyučuje v rámci podprogramu Jean Monnet Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie v období rokov 2011-2014 vždy v letnom semestri predmet Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie.

 

Nové publikácie FMV pre študentov

Fakulta medzinárodných vzťahov kontinuálne pripravuje skriptá a učebnice pre študentov Ekonomickej univerzity ako aj pre širokú verejnosť. Cieľom tejto stránky je poskytnúť prehľad o najnovších publikáciách zamestnancov FMV.

 

 

Posledná aktualizácia: 23.7.2014

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Video-prezentáciaPrečo študovať u nás?Modelová konferenciaPríhovor


Dr.h.c.prof.Ing.Ľudmila Lipková,CSc
dekanka

Vitajte na internetovej stránke Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má byť miestom, kde záujemcovia o štúdium alebo spoluprácu, študenti a zamestnanci fakulty môžu nájsť aktuálne oznamy a informácie. Naším zámerom je túto stránku pravidelne aktualizovať a dúfame, že napomôže lepšiu komunikáciu a prezentáciu fakulty.