english version   russian version

Zápis tém bakalárskych prác na ak. rok 2015/2016

Zapisovanie tém bakalárskych prác na akademický rok 2015/2016 bude pre študentov 2. ročníka I. stupňa umožnené v systéme AIS od piatka 27.3.2015 od 13:00 do stredy 1.4.2015 do 13:00

 

Odovzdávanie diplomových prác

Diplomové práce sa odovzdávajú v miestnosti D4.40 (p. Ing. Uričová) v nasledovných termínoch:
Pondelok 30.3.2015 o 7:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30
Utorok 31.3.2015 o 7:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30.

 

Harmonogram akademického roka 2015/2016

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2015/2016 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Nové zborníky vedeckých prác

Fakulta medzinárodných vzťahov vydala zborník vedeckých prác pri príležitosti desiateho výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a zborník z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie v Smoleniciach. Zbornik Zbornik

 

Konferencia FMV vo Web of Knowledge

Fakulta medzinárodných vzťahov s radosťou oznamuje, že anglický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2012 bol prijatý do databázy Web of Knowledge.

 

Absolventi FMV medzi najlepšie zarábajúcimi

Fakulta medzinárodných vzťahov patrí podľa najnovších štatistík Sociálnej poisťovne medzi 5 fakúlt s najvyššími priemernými príjmami absolventov spomedzi všetkých VŠ na Slovensku!

 

Výučba v letnom semestri 2014/2015

Dôležité informácie týkajúce sa výučby v letnom semestri akademického roka 2014/2015. Informácie sú priebežne aktualizované a dopĺňané.

 

ŠVOČ 2014/2015

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave zverejňuje témy pre súťaž o najlepšiu prácu v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v akademickom roku 2014/2015.

 
Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Informácia o prijímacom konaní na FMV EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016 pre bakalárske a inžinierske štúdium.


 

Web stránky najvýznamnejších projektov FMV

FMV je riešiteľom niekoľkých významných domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov. Web stránky najvýznamnejších z nich možno nájsť v tejto sekcii.

 
Harmonogram akademického roka 2014/2015

Harmonogram akademického roka 2014/2015

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2014/2015 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Aktivity fakulty

Vo fotogalérii si môžete prezrieť fotografie z aktivít organizovaných Fakultou medzinárodných vzťahov a Študentským parlamentom FMV. Pre viac informácií o aktuálnom dianí nás nezabudnite sledovať na Facebooku!

 

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov je v roku 2015 riešiteľom projektu "Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi Južnou Kóreou a V4" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg


 

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

 

 

Posledná aktualizácia: 28.3.2015

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Video-prezentáciaPrečo študovať u nás?Modelová konferenciaPríhovor


Dr.h.c.prof.Ing.Ľudmila Lipková,CSc
dekanka

Vitajte na internetovej stránke Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má byť miestom, kde záujemcovia o štúdium alebo spoluprácu, študenti a zamestnanci fakulty môžu nájsť aktuálne oznamy a informácie. Naším zámerom je túto stránku pravidelne aktualizovať a dúfame, že napomôže lepšiu komunikáciu a prezentáciu fakulty.