english version   russian version
PF 2015

PF 2015

Všetkým zamestnancom a študentom prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku!
Vedenie FMV

 

Web stránky najvýznamnejších projektov FMV

FMV je riešiteľom niekoľkých významných domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov. Web stránky najvýznamnejších z nich možno nájsť v tejto sekcii.

 

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov je v roku 2015 riešiteľom projektu "Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi Južnou Kóreou a V4" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg


 

Konferencia FMV vo WoKu

Fakulta medzinárodných vzťahov s radosťou oznamuje, že anglický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2012 bol prijatý do databázy Web of Knowledge.

 

Súťaž o návrh loga

Západomaďarská univerzita v Šoproni vyhlasuje súťaž o návrh loga univerzitnej siete "Amber Road", na ktorej participuje aj Fakulta medzinárodných vzťahov. Najlepšie návrhy získajú zaujímavé ceny.

 

ŠVOČ 2014/2015

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave usporiada aj v akademickom roku 2014/2015 súťaž o najlepšiu prácu v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ).

 

Výučba v zimnom semestri 2014/2015

Dôležité informácie týkajúce sa výučby v zimnom semestri akademického roka 2014/2015. Informácie sú priebežne aktualizované.

 
Harmonogram akademického roka 2014/2015

Harmonogram akademického roka 2014/2015

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2014/2015 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

 

 

Posledná aktualizácia: 19.12.2014

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Video-prezentáciaPrečo študovať u nás?Modelová konferenciaPríhovor


Dr.h.c.prof.Ing.Ľudmila Lipková,CSc
dekanka

Vitajte na internetovej stránke Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má byť miestom, kde záujemcovia o štúdium alebo spoluprácu, študenti a zamestnanci fakulty môžu nájsť aktuálne oznamy a informácie. Naším zámerom je túto stránku pravidelne aktualizovať a dúfame, že napomôže lepšiu komunikáciu a prezentáciu fakulty.