english version   russian version

Pozvánka na konferenciu

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na 14. medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015", ktorá sa uskutoční 29.-30.5.2015 vo Virte.
POZVÁNKA | REGISTRÁCIA

 

Prijímacie konanie - doktorandské štúdium

Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na akademický rok 2015/2016 v študijnom odbore 3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy.

 

Harmonogram akademického roka 2015/2016

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2015/2016 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Nové zborníky vedeckých prác

Fakulta medzinárodných vzťahov vydala zborník vedeckých prác pri príležitosti desiateho výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a zborník z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie v Smoleniciach. Zbornik Zbornik

 

Konferencia FMV vo Web of Knowledge

Fakulta medzinárodných vzťahov s radosťou oznamuje, že anglický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2012 bol prijatý do databázy Web of Knowledge.

 

Absolventi FMV medzi najlepšie zarábajúcimi

Fakulta medzinárodných vzťahov patrí podľa najnovších štatistík Sociálnej poisťovne medzi 5 fakúlt s najvyššími priemernými príjmami absolventov spomedzi všetkých VŠ na Slovensku!

 

Výučba v letnom semestri 2014/2015

Dôležité informácie týkajúce sa výučby v letnom semestri akademického roka 2014/2015. Informácie sú priebežne aktualizované a dopĺňané.

 

Web stránky najvýznamnejších projektov FMV

FMV je riešiteľom niekoľkých významných domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov. Web stránky najvýznamnejších z nich možno nájsť v tejto sekcii.

 
Harmonogram akademického roka 2014/2015

Harmonogram akademického roka 2014/2015

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2014/2015 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Aktivity fakulty

Vo fotogalérii si môžete prezrieť fotografie z aktivít organizovaných Fakultou medzinárodných vzťahov a Študentským parlamentom FMV. Pre viac informácií o aktuálnom dianí nás nezabudnite sledovať na Facebooku!

 

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov je v roku 2015 riešiteľom projektu "Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi Južnou Kóreou a V4" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg


 

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

 

 

Posledná aktualizácia: 13.4.2015

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Video-prezentáciaPrečo študovať u nás?Modelová konferenciaPríhovor


Dr.h.c.prof.Ing.Ľudmila Lipková,CSc
dekanka

Vitajte na internetovej stránke Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má byť miestom, kde záujemcovia o štúdium alebo spoluprácu, študenti a zamestnanci fakulty môžu nájsť aktuálne oznamy a informácie. Naším zámerom je túto stránku pravidelne aktualizovať a dúfame, že napomôže lepšiu komunikáciu a prezentáciu fakulty.