english version   russian version

Návrh témy diplomovej práce

Do 30.09.2014 majú študenti 1. ročníka II. stupňa možnosť sami si navrhnúť tému diplomovej práce, na ktorej budú pracovať na II. stupni štúdia.

 
Harmonogram akademického roka 2014/2015

Harmonogram akademického roka 2014/2015

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2014/2015 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Študijné oddelenie - zmena úradných hodín

Od 1.9.2014 dochádza k úprave úradných hodín na študijnom oddelení.

 

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov bola v rokoch 2013 a 2014 riešiteľom projektu "Súčasné trendy a perspektívy vo vývoji obchodu a investícií medzi V4 a Čínou" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Zborník z konferencie už je k dispozícii online.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg


 

15. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2014

Fakulta medzinárodných vzťahov si Vás dovoľuje pozvať na 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Medzinárodné vzťahy 2014", ktorá sa uskutoční 4.-5.12.2014 na zámku v Smoleniciach za účasti významných hostí.


 

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

 
Integrácia Západného Balkánu a Turecka do EÚ

Integrácia Západného Balkánu a Turecka do EÚ

Fakulta medzinárodných vzťahov vyučuje v rámci podprogramu Jean Monnet Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie v období rokov 2011-2014 vždy v letnom semestri predmet Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie.

 

 

Posledná aktualizácia: 17.9.2014

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Video-prezentáciaPrečo študovať u nás?Modelová konferenciaPríhovor


Dr.h.c.prof.Ing.Ľudmila Lipková,CSc
dekanka

Vitajte na internetovej stránke Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má byť miestom, kde záujemcovia o štúdium alebo spoluprácu, študenti a zamestnanci fakulty môžu nájsť aktuálne oznamy a informácie. Naším zámerom je túto stránku pravidelne aktualizovať a dúfame, že napomôže lepšiu komunikáciu a prezentáciu fakulty.